Polityka RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest TRAVELPROP Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Zuchów 2, 20-047 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 00001038853. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

  1. wysyłając emaila na adres: biuro@travelpay.online,
  2. listownie: ul. Nasielska 44 / U3, 04-342 Warszawa.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wydawania Newslettera, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w temat kontaktu.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera, bądź też do zakończenia wydawania Newslettera przez administratora.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia danych,
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.